Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Jättevirus suddar gränsen mellan levande och icke-levande

Virus definieras vanligen som icke-levande, eftersom de saknar en egen metabolism. Men relativt nyupptäckta jättevirus ställer till det, och befinner sig någonstans mitt emellan.

En annan intressant fråga tycker jag också är om jättevirusens evolution. Har de utvecklats ur mindre virus, som successivt fått med sig gener från sin värdorganism, eller handlar det om encelliga, parasitära organismer som efterhand har gjort sig av med "onödiga" gener (retrograd evolution)? Kanske är det till och med så att jättevirusen är ättlingar till en idag utdöd domän, skild från både bakterier, arkéer och eukaryoter!