Bananflugans farliga släkting

Den fläckiga fruktflugan*, Drosophila suzukii, är en invasiv art i Sverige, och en nära släkting till den vanliga bananflugan, Drosophila melanogaster. Man känner igen den på att hanen har fläckar på vingspetsarna, vilket inte D. melanogaster har.

En annan stor skillnad är att D. melanogaster lägger sina ägg på ruttnande frukt, medan D. suzukii med hjälp av sitt sågtandade äggläggningsrör lägger sina ägg inuti mogen frukt. Det gör att D. suzukii kan orsaka stora skador på fruktodlingar.

För att undvika detta kan naturligtvis fruktodlaren bespruta sina odlingar med insekticider. Men ännu bättre är kanske att använda ett biologiskt bekämpningsmedel: Parasitstekeln Ganaspis brasiliensis. Den lägger sina ägg inuti Drosophila-larver, där de kläcks till larver som så småningom dödar och äter upp Drosophila-larven. På det sättet hoppas forskare (och fruktodlare) att D. suzukii-invasionen kan hållas stången.


* Mitt eget namnförslag, baserat på det engelska Spotted wing fruit fly.