Mördarsvampen som förvandlar bananflugor till zombies

En av bananflugans allra värsta fiender är en svamp med det vetenskapliga namnet Entomophthora muscae. Om bananflugan får i sig en spor från svampen, växer svampen inuti flugan och tar till slut över dess hjärna. Svampen utsöndrar troligen någon slags neurotransmittor som får flugan att klättra så högt upp som möjligt, där den sedan dör. Då växer sig hundratals nya sporkapslar ut från flugan, och ju högre upp den klättrade, desto bättre sprids de nya sporerna.

Det finns flera arter av svampar som kan ta över insekters hjärnor. Ett riktigt läbbigt släkte är Cordyceps, som jag har postat om tidigare