Ljuset hastighet är långsam!

Visst, det är sant att ingenting med massa kan röra sig fortare än ljusets hastighet. Men med tanke på hur ofantligt stort universum är, är ljusets hastighet ändå plågsamt långsam…

Så kontentan av allt det här, det är väl att om vi ska kunna kolonisera andra världar i andra solsystem måste vi antingen hitta någon slags "genväg" genom universum – eller börja i väldigt god tid!