Hur bygger man en tunnel under vatten?

Efter århundraden av krig och osämja kunde fransmän och engelsmän år 1981 äntligen komma överens om att bygga en fast förbindelse under den Engelska kanalen. Det var ett oerhört komplicerat företag, men 13 år senare invigdes kanaltunneln officiellt.

Tunneln under Engelska kanalen är drygt 50 km lång, men eftersom det är en dubbeltunnel med tillhörande servicetunnel och tvärtunnlar är det än 200 km tunnelsystem. Tack vare GPS-teknik och paleontologer som kontrollerade att fossilen som grävdes upp var på rätt lagernivå kunde man hålla koll på sin position och år 1990 mötas på mitten.