Vad hände med surt regn?

År 1963 gjorde forskare som studerade Hubbard Brook Experimental Forest en chockerande upptäckt. Deras senaste nederbördsprover var nästan 100 gånger surare än vanligt, något som skulle kunna förstöra områdets ekosystem inom några decennier. Vad var det som orsakade denna dödliga nederbörd? Och vad kunde man göra för att stoppa det?

Den stora boven i dramat var surt regn, som framför allt bildas genom att kväve- och svaveloxider från förbränning av fossila bränslen reagerar med regnvattnet. Tack vare forskarnas arbete kunde man så småningom införa restriktioner mot energiföretagen, som tvingade dem att rena sina avgaser bättre. Därför har idag surt regn gått från att vara ett stort hot till att vara en mindre fråga.

Detta om något visar att det går att åtgärda miljöproblem med politiska och ekonomiska styrmedel. Idag håller man på att göra samma sak med koldioxidutsläppen, vilket förhoppningsvis kommer att begränsa den globala uppvärmningen.