När mikrobiologi blir makrobiologi

En nyligen upptäckt bakterie som är cirka 5000 gånger större än någon annan bakterie gör att forskarna måste revidera hur en cell egentligen fungerar. (Och det är egentligen inget konstigt med det, för det är precis det forskare gör hela tiden: Finner nya fakta, och reviderar och förbättrar de teorier som vi redan har.)

"Mikrobiologi" innebär ju vanligen "det lilla livet", men när man har en bakterie som är så stor att den kan ses med blotta ögat kanske man måste tala om "makrobiologi" istället. Bakterien upptäcktes i vattnet i ett mangroveträsk och kan bli nästan en centimeter lång. Den har fått det vetenskapliga namnet Thiomargarita magnifica.