Inuti "domedagsvalvet" på Svalbard

Derek "Veritasium" Muller tar oss med ner på en tur inuti "domedagsvalvet" på Svalbard.

Domedagsvalvet, Svalbard Global Seed Vault, är en anläggning som används som genbank för växter. Det är byggt för att kunna motstå både jordbävningar och höjning av havsytan. Permafrosten på Svalbard gör också att fröproverna hålls konstant frysta, i –18 °C. Man skulle därför kunna se domedagsvalvet som en säkerhetskopia på växter och deras genetiska material.