Vad är geoengineering, och vad händer om den går fel?

Om världens ledare misslyckas med att hantera den globala klimatkrisen kan det bli aktuellt att ta till ett riktigt beskt piller: Geoengineering. Det innebär att man skulle genomföra storskalig manipulation av jordens klimatsystem, med målet att begränsa temperaturhöjningen.

Problemet är bara att det är otroligt riskfyllt, eftersom det är mycket svårt att med säkerhet förutsäga konsekvenserna av det. Så de här åtgärderna kan antingen upphäva århundraden av mänskligt beteende. Eller göra allting mycket värre.