Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Blommornas evolution

Näckrosorna hör till de allra första blommorna som uppstod på jorden. Deras klara färger och dofter signalerar till insekter att här finns det näringsrikt pollen eller nektar. På det här sättet "luras" insekterna in för att hjälpa blommorna med pollineringen.

Efter att blommorna uppstått, började också en evolutionär "kapprustning", en samevolution mellan blommorna och insekterna. Blommorna diversifierades för att kunna konkurrera om insekternas gunst så effektivt som möjligt, vilket ledde till att även insekterna diversifierades och utvecklades.