Uppfinns matematiken eller upptäcks den?

Debatten är långt ifrån över… 😉

Skulle matematik existera om människor inte gjorde det? Har vi skapat matematiska begrepp för att hjälpa oss förstå världen omkring oss, eller är matematik det språk som universum själv talar?

Kanske är det så att bara de naturliga talen (1, 2, 3, 4 och så vidare) som är riktiga, och resten bara är mänskliga konstruktioner? Men finns det i så fall en "teori om allting", en matematisk formel som beskriver hela universum?