Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför blir man full av alkohol?

Etanol, eller i dagligt tal bara "alkohol" är den aktiva ingrediensen i drycker som vin, öl och sprit. Etanolmolekylen, C2H5OH, är inte stor. Ändå kan den ha stor inverkan på oss människor. Hur kan den ha det, och vad händer när man får i sig den?

För det första har det att göra med dess löslighet. De två kolatomerna i etanolmolekylen gör att etanol gärna löser sig i fetter och opolära lösningsmedel. OH-gruppen gör dessutom att etanolen gärna löses i vatten. Detta gör att etanolen kan slinka in i nästan vilka vävnader och celler som helst.

Det alkoholen gör är att den påverkar receptorer för olika neurotransmittorer, så att de blir mer eller mindre känsliga. Detta gör att nervcellerna kommunicerar sämre. Det är detta som gör att man får sämre reaktionsförmåga och att ens rörelser blir mer slarviga. Vid kraftigt alkoholintag kan hjärnans nervceller bromsas så mycket att det leder till döden.