Hur avlägsna vulkaner orsakade revolutioner

Eller det kanske borde vara "orsakar"?

Vulkaner kan lägga städer i ruiner, som till exempel Pompeji och Herculaneum år 79 e.Kr., och den minoiska kulturen utraderades när vulkanen på ön Santorini exploderade. Men ny forskning pekar på att vulkanutbrott på längre avstånd också kan påverka samhällen i grunden.

Genom att spy upp enorma mängder aska i luften förändras klimatet kortsiktigt. Det ger upphov till missväxt med mera, vilket i sin tur leder till social oro. Då är det lätt att oroas över vad som kommer i framtiden nu med den globala uppvärmningen, då klimatet inte bara ändras kortsiktigt utan mer eller mindre permanent.