Världens dödligaste varelse

Fast det är knappt ens en livsform ändå: Ett virus som infekterar en bakterie (en bakteriofag, eller kort och gott bara "fag").

När man pluggar mikrobiologi brukar ändå virologi (och därmed fager) ingå. Det beror på att de ändå uppfyller några av kriterierna för liv: De har en arvsmassa med hjälp av en värdcell kan de också både replikera sig och evolvera. Och så påverkar de förstås också andra (levande) varelser också, allt ifrån människor som blir sjuka till bakterier.

Fager är också intressanta för medicinen. Eftersom de dödar bakterier (och till och med endast en slags baktiere) skulle man kunna använda dem som medicin mot bakteriella infektioner som inte går att bota med antibiotika. Men det är ännu långt fram i tiden; mycket forskning återstår innan det finns färdiga preparat på marknaden.