Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför finns det koffein?

Koffein.Koffein.Det är inte bara kaffebusken, Coffea sp., som producerar koffein, även om kaffe förstås är den huvudsakliga källan till koffein för oss människor idag. Vi hittar till exempel även koffein i te, kakao och guarana. Men frågan är, vad är det som gör koffeinmolekylen så speciell att den evolverat flera gånger, i flera olika växter oberoende av varandra?

Svaret ligger i koffeinets funktion för växten. Koffeinet är nämligen inte nyttigt alls för skadeinsekter, utan fungerar som en naturlig pesticid.

Det som hände evolutionärt var att olika gener i ämnesomsättningen hos växterna först duplicerades och sedan evolverade så att det till slut bildades koffein. Ett riktigt tjusigt exempel på hur det går till när nya genetiska egenskaper uppstår, och likaså ett tjusigt biokemiskt exempel på konvergent evolution.