Varför kontinenterna sticker upp ur vattnet

Om det inte vore för vattnet i våra oceaner, så skulle vi inte ha några kontinenter alls. Det är inte bara för att vatten är det som finns mellan kontinenterna, utan det är faktiskt vattnet som gör att graniten som utgör kontinenterna överhuvud taget kan bildas.

Det kanske är lite underligt att tänka sig, men granit är en relativt "lätt" bergart, det vill säga den har ganska låg densitet. Det gör att den kan flyta ovanpå den "tyngre" bergart som finns längre in i jorden. När vatten kommer in i bergarter djupt nere i jorden gör vattnet att smältpunkten sjunker. Då kan lättare silikater stiga till ytan i vulkaner, och bilda granit, som till slut blir till våra kontinenter.