Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En dag i ett motorproteins liv

Ett motorproteins enda uppgift här i livet, det är att släpa last från ett ställe i en cell till ett annat. Lasten kan bestå av proteiner som behövs just på det stället i cellen, men även andra motorproteiner kan få lift.

I den här humoristiska videon får vi följa motorproteinet "John" på en vanlig arbetsdag i nervcellen/staden, med alla de hinder som måste övervinnas för att lasten ska nå sin destination.

"Vägarna" i cellen består av aktin, och är en del av cellskelettet. De konkurrerande motorproteinen myosin och dynein kan binda till aktinet, och bromsa John. Men till slut når han ändå sitt mål.