Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur man ser subatomära partiklar med blotta ögat

Fast det är klart, det är inte de subatomära partiklarna man ser i det klassiska experimentet med molnkammaren, utan spåren av dem!

Den brittiske fysikern Ernest Rutherford var den första som gjorde det här experimentet. Från experimentet kunde han för det första bekräfta att atomer inte är omöjliga att sönderdela; de kan falla sönder till mindre partiklar. För det andra kunde han se, att när en α-partikel (en heliumkärna) träffar en kväveatom omvandlas de till en syreatom och en proton.

Det betyder att grundämnen alltså kan omvandlas! Om man tillför en proton till en kväveatom så omvandlas den till en syreatom. Och om radioaktiva grundämnen sönderfaller, så omvandlas de till nya grundämnen.