Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför får man feber?

Alla har haft feber någon gång, men faktum är att det ännu inte är riktigt fullt klarlagt vad febern spelar för roll för vårt immunsystem.

Det finns många mysterier kring feber, men vi vet att alla däggdjur, vissa fåglar och till och med några få ryggradslösa djur- och växtarter kan få feber. Rent evolutionärt har feber funnits i mer än 600 miljoner år. Febern har dock en betydande kostnad: För varje grad som temperaturen ökar, krävs en energiökning på 12,5 %. Så vad finns det för evolutionär fördel med feber, som väger upp den totala kostnaden?

Det verkar som att febern kanske inte påverkar de sjukdomsalstrande mikroorganismerna så mycket. Istället får febern till följd att hela kroppens immunförsvar aktiveras. Den högre temperaturen får celler att släppa ut värmechockproteiner (eng. heat shock proteins), vilka i sin tur aktiverar lymfocyter att ta sig till det infekterade stället.

Värmechockproteinerna får också cellerna i kroppen att sakta ner sin produktion av proteiner. Det gör att eventuella virus får svårare att föröka sig, eftersom de är beroende av sin värdcells "proteinfabriker" för att kunna sprida sig.

Ska man då inte äta febernedsättande när man är förklyd eller så? Ja, här har forskningen inte kunnat mäta någon skillnad i hur svåra symptom man får eller hur lång tid det tar att bli frisk. Så kanske är det lika bra att man äter alvedon eller ipren ett tag, så känner man sig i alla fall bättre medan man tillfrisknar.