Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vilket är periodiska systemets nollte grundämne?

Alla atomer i periodiska systemet innehåller en eller flera protoner och elektroner, och alla utom den allra enklaste formen av väte innehåller dessutom neutroner. Alla atomerna har fått ett nummer efter hur många protoner de innehåller. Men kan man även tänka sig en atom som enbart består av neutroner – "neutronium"?

I science fiction används begreppet "neutronium" ganska flitigt. Det är för att det inte finns någon globalt accepterad definition av "neutronium", så då kan man fylla begreppet med lite vad som helst (ungefär som unobtainium). Men det skulle också kunna vara så att kärnan i en neutronstjärna enbart består av neutroner. Vad denna typ av materia har för egenskaper vet vi dock alldeles för lite om idag.