Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Utseendet på Magnus Ehingers undervisning fram till 2023-06-14

Jag firar sommarlovet med att ge min sajt en ny layout och ett fräschare utseende! Min förhoppning är att det ska bli lättare att läsa både på dator och på mobil/läsplatta – och förstås att det ska gå att lära sig massor av biologi och kemi. Vad tycker du: Bättre eller sämre? Ris eller ros? Hör gärna av dig!

Det jag har gjort är att jag har gått från en layout med två kolumner till en med bara en kolumn. Jag har dock gjort marginalen till höger lite större för att ge plats åt eventuella bilder och annan information.

Jag har också bestämt mig för att byta typsnitt från ett utan seriffer (Verdana) till ett med seriffer (Garamond). Anledningen är att Garamond är ett typsnitt som, såvitt jag förstår, är konstruerat för att ha hög läsbarhet – och jag vill ju att det ska vara så lätt som möjligt att ta till sig informationen.

(Man har visserligen gjort undersökningar av vilket typsnitt som är enklast att läsa på en skärm, och då kommit fram till att typsnitt utan seriffer (som Verdana) har högst läsbarhet. De undersökningarna gjordes dock för säkert 15 år sedan, och skärmarnas kvalitet har ökat betydligt sedan dess.)

Typsnitten  Poppins och Garamond.Typsnitten Poppins och Garamond.

Till rubrikerna har jag istället använt mig av typsnittet Poppins. Det är helt enkelt för att jag tycker att det är snyggt, och sedan är det ju också klassiskt att välja ett typsnitt utan seriffer till rubrikerna om brödtexten har seriffer. 

För att öka läsbarheten ytterligare har jag också dragit upp radavståndet en smula, samt lagt till en marginal till höger, där jag till exempel kan lägga in ytterligare bilder, förklaringar eller länkar. 

Så vad tycker du: Bättre eller sämre? Ris eller ros? Hör gärna av dig!