Välkommen till universum - II. Bortom himlen

I det här avsnittet av "Välkommen till universum" stiftar vi bekantskap med astronomins historia. Vi rör oss från antiken och den geocentriska världsbilden, som Ptolemaios förespråkade, till den heliocentriska, som Nicolaus Copernicus förespråkade och Johannes Kepler och Galileo Galilei som lyckades bevisa, där solen är i solsystemets mitt, inte jorden.

< Del I | Del III >