overhettat-vatten

Överhettat vatten är vatten som hettats till över kokpunkten utan att det börjat koka. Så kan man göra t.ex. med destillerat vatten i en mikrovågsugn, om bägaren man har det i är mycket ren.

 

Det som händer är, att om vattnet börjar koka, så släpper det ut överskottsenergin genom att förgasas – det bildas vattenånga, som bubblar upp. Det kokar, helt enkelt.

Men om det inte finns någon liten orenhet, som det kan bildas vattenånga kring, blir det ingen gasutveckling, utan all värmeenergi stannar kvar i vattnet. När man då släpper ner en liten orenhet i vattnet (eller en stor, som ett mynt), så bildas det plötsligt väldigt mycket ånga kring myntet, och man kan faktiskt säga att vattnet exploderar.

Det här kan faktiskt också hända med vanligt kranvatten, då vi på många ställen i Sverige har mycket rent vatten. Så om du har riktig otur, kan du få tevattnet att explodera i ansiktet på dig när du släpper ned en tepåse!