Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Australisk rödryggad spindel (Latrodectus hasseltii). Australisk rödryggad spindel (Latrodectus hasselti). Hannar hos den australiska rödryggade spindeln (Latrodectus hasselti) lever ett farligt liv så snart de vill para sig. Vid parningen, där hannen för in ett av sina penis-liknande organ i den ena av honans spermabehållare, placerar han också villigt sin bakkropp över honans mun.

Hon börjar då äta upp honom, medan de parar sig.

Ja, det här är faktiskt ett av några få exempel där hanar frivilligt låter sig dödas för att bli mat åt sin partner, något som kallas sexuell kannibalism. Den evolutionära vinsten för hanens del är, att även om han dör, får hans avkomma ett extra näringstillskott, och därför kan hans gener ändå leva vidare. (Andra djur där honan äter upp hanen under parningen är t.ex. bönsyrsor, men hos dessa är hanen oftast inte sugen på att bli uppäten (men blir det i alla fall).)

 
Om hanen har lagt minst 100 minuter på att uppvakta honan innan han försöker sig på att para sig med henne, får han lägga sina spermier också i den andra av honans spermabehållare. Annars äter hon upp honom innan han gjort det.

Nu har forskare upptäckt att det finns en grupp hanar som är lata, och åker snålskjuts på de "duktiga" hannarna. Om en älskare kommer lite sent, kan han utnyttja att en annan hanne redan har uppvaktat honan. Då behöver den nytillkomna hannen bara ägna 20-50 minuter för att uppvakta honan, utan risk att bli uppäten.

Läs mer på Nature News >>>