Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Studieteknikens tre grundpelare: Före, under och efter. För att få ut så mycket som möjligt av plugget, och lära dig så mycket som möjligt, är det egentligen bara tre ord du behöver komma ihåg:

Studieteknikens tre grundpelare: Före, under och efter. Studieteknikens tre grundpelare: Före, under och efter.

  1. Före
  2. Under
  3. Efter
  • "Före" för att du behöver förbereda dig för varje lektion för att få ut så mycket som möjligt av den.
  • "Under" för att du behöver vara helt närvarande på lektionerna/ föreläsningarna/laborationerna om du vill lära dig någonting på dem.
  • "Efter" för att du behöver bearbeta den information du har fått under dagen om du vill att den ska fastna.

Hur det här ska gå till kommer jag att gå igenom mer specifikt i de kommande artiklarna.