Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Först, lite formalia

Jag själv: Magnus Ehinger

Vem är jag?

 1. 42 år i höst
 2. Lektor i kemi (och biologi)
 3. Tidigare forskning

Tre barn

 1. Fredrika, snart 13 år
 2. Lovisa, snart 10 år
 3. Hjalmar, 7 år

En fru, Anna, har jag också. :-)

Kontakta mig

 1. Ett telefonnummer, som jag vill att ni (och framför allt era föräldrar!) använder: 0708-NNNNNN
 2. En mejladress: magnus.ehinger@utb.lund.se
 3. En webadress: www.ehinger.nu/undervisning
  • Visa denna!
  • Lektionsplaneringar
  • Övningsuppgifter!

Upprop – hej på er!

 

Ordning och så

 1. Kom i tid!
 2. Mobiltelefoner = avstängda!
 3. Kissa på rasterna
 4. Tag med penna (gärna fyrfärgs-) och anteckningsblock
  • Gör gärna ett kollegieblock till ”Mikrobiologi-anteckningar”

Att läsa mikrobiologi

Häng med på lektionerna!

Gör laborationerna!

 • Betrakta varje laboration som ett prov

Gör övningsuppgifterna!

Gör läxorna!

 • Jag brukar ge läxa till nästa gång, och dessutom förhöra den.

Gör proven!

 1. Proven = det viktigaste vid betygssättningen
 2. Två ordinarie provtillfällen/redovisningar
 3. Ett slutprov – eventuellt; ni väljer!
  • Missat ett prov? Då måste du göra slutprovet för att få mer än IG.
  • Missat två prov? Då måste du göra slutprovet för att få mer än IB.
 4. Inget slutprov? Då kommer det istället korta, skriftliga förhör (förutom proven).
 5. Provens placering i kursen är öppna för diskussion någon vecka till
  • I arbetslaget stämmer vi av ert provschema
  • När jag & ni väl vet hur ert skrivschema ser ut, flyttar vi inte mer på proven.

Introduktion till mikrobiologin

Vad är mikrobiologi?

”Mikro” = liten

”Bio” = livMikroorganismers relativa storlek.Mikroorganismers relativa storlek.

”logos” = lära

 • Sålunda; läran om det lilla livet!

Så, vad är det lilla livet...?

Rita upp en (stor) amöba på tavlan

Rita upp en något mindre bakterie (= stor bakterie)

Rita upp lite jästceller i jämförelse

...och kanske en liten bakterie – c:a ½ cm på tavlan blir 5000 gånger (c:a 1 mikrometer stora; 10-6 meter)

...och där har vi det ju: Mikrobiologi! 😊

 • Eller varför inte "μ-biologi"! 😉

Var har du redan stött på mikrobiologi

i skolan?

 1. Biologi A, Biologi B... 😝

i vardagen?

 1. Sjukdomar; penicillinkurer... 😝
  • Svampar mot sjukdomar – penicillin? – 1000 f.Kr. i Egypten
 2. Kvävefixerande bakterier på ärtväxter
 3. Öl- och vinframställning (redan i Babylonien!)
 4. Brödjäsning
 5. ”Functional foods”, t.ex. Proviva (tm)
 6. Tarmbakterier

Escherichia coli

En teknisk pryl: Latinska namn brukar skrivas med kursiv stil. Tradition, bara. 😊

E. coli – Kanske universums mest välstuderade organism?

Lätt att jobba med

Inga etiska problem

E. coli (gramfärgade).E. coli (gramfärgade). B. subtilis (gramfärgade).B. subtilis (gramfärgade).

Bacillus subtilis

”Höbakterien”

Också mycket välstuderad

Finns i – just det! – hö, och börjar dela sig så snart man blandar hö med vatten (en s.k. höinfusion)

Virus då?

Jodå, de räknas ju också in i kursen i mikrobiologi

Är virus levande...?

Viroider

Enkelsträngat RNA, som är patogent (orsakar sjukdom)

Är viroider levande...?

Prioner

Galna ko-sjukan (BSE)

Proteiner, som fungerar som smittbärare

Är prioner levande...?

Andra mikroorganismer

Mikroorganismer, men vi tar inte upp dem nämnvärt på den här kursen:

 1. encelliga alger
 2. encelliga djur
 3. lägre svampar

Mikrobiologins historia – Mikroskopet och dess betydelse.

Homo erectus – den första mikrobiologen?

Njae, men de konserverade nog kött i alla fall

Lindade in kött i stora blad

 • Kåldolmar? 😉

Köttet ruttnade inte, utan jäste.

Mikroorganismer fixade detta!

Homo erectus.Homo erectus. Kåldolmar.Kåldolmar.

Mikroskopet

En absolut förutsättning för att kunna studera mikroorganismer är ju mikroskopet

 • Tag fram ett mikroskop och visa detta för eleverna!

Ett modernt ljusmikroskop.Ett modernt ljusmikroskop.

Det första mikroskopet som konstruerades såg ju inte precis ut såhär...

 • Förklara hur det moderna mikroskopet fungerar. Behöver möjligtvis inte vara så ingående, beroende på hur pass vana eleverna är vid mikroskopering.

Antonie van Leeuwenhoek

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723).Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Leeuwenhoeks mikroskop.Leeuwenhoeks mikroskop.

Antonie van Leeuvwenhoek (ovan) tillskrivs ha uppfunnit det första mikroskopet

Handelsman i kläde (tyg) Holland

Började tillverka mikroskop 1671 (se bild ovan till höger)

 • Möjligen gjorde han detta för att kunna studera kvalitén på tygerna han handlade med

De bästa av hans mikroskop förstorade upp till 300-400 gånger

Inte förrän på 1800-talet lyckades man framställa bättre mikroskop

Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.

Vad såg van Leeuwenhoek?

Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem.Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem. van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules).van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules).

Han var den förste som formulerade teorin att befruktningen sker i och med att spermien tränger in i äggcellen

 • Att han trodde att spermien innehöll själva livsprincipen, och ägget endast hade en närande funktion får man kanske tillskriva den allmänna tidsandan som rådde

Han upptäckte och beskrev bl.a. röda blodkroppar.