Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Experimentell fysik & kemi = NV-specialiseringskurs

I vår tolkning, vårt kunskapsområde:

 • Ni ska få lära er hur man forskar!
 • Forskningsmetodik:
  • Planera och genomföra undersökningar
  • Bearbeta och redovisa resultat
  • Lära dig om metoder och verktyg för att kunna göra bra undersökningar

Några kursaktiviteter

 1. "
Bullen", Vetenskapsmetodik, Brustabletten
 2. Kraternedslaget (rapport)
 3. Etanolhaltsbestämning (rapport)
 4. Mythbusting (poster)
 5. Spektroskopiska metoder, studiebesök, föreläsare, (tidning)
 6. Hollywoodfysik (film)
 7. Kemi i maten (poster)

Vad gör en forskare?

Gruppdiskussion!

 • Vad gör en forskare?
 • Inom vilka områden forskar man?
 • Vad är forskning?
 • Hur ser en forskare ut? Rita en bild!

Forskaren försöker förstå världen! Det görs genom att hen …

 • samlar data (mätvärden)
 • drar slutsatser utifrån dessa data

Några forskare

Reflektioner

 • Har filmerna på något sätt ändrat din bild på vad forskning och en forskare är?
 • Fundera tillsammans i din grupp.

Den vetenskapliga metoden

855704

2007 01 15 science vs faith

scientificmethodmeme

 Vad kännetecknar en bra vetenskaplig teori?

 1. Falsifierbarhet
 2. Prediktion

En vetenskaplig teori är den bästa modellen som förklarar de observationer man gjort. En lag är ett matematiskt samband som beskriver en viss teori.En vetenskaplig teori är den bästa modellen som förklarar de observationer man gjort. En lag är ett matematiskt samband som beskriver en viss teori.Vetenskaplig teori

 • Modell, som förklarar världen omkring oss

Lag

 • En del vetenskapliga teorier kan beskrivas med ett matematiskt samband. Ett sådant samband kallas ibland för en "lag".

  (Ibland används "lag" även om andra, mycket mer eller mindre väldokumenterade samband (t.ex. "Murphys lag"), men i vetenskapsteoretiska sammanhang är det matematiska samband som gäller.)