Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur hammarhajen fick sitt märkliga utseende

Vi vet förhållandevis lite om hajarnas evolution jämfört med övriga fiskars. Det beror på att fiskar har beniga skelett, som kan fossiliseras, medan hajarna hör till broskfiskarna, som knappt fossiliseras alls. Därför brukar bara tänder och käke vara vad som finns kvar av hajarna.

Hur hammarhajen fick sitt märkliga utseende är fortfarande en gåta för oss. Klassisk evolutionsteori säger att huvudet måste ha utvecklats gradvis, men en ny teori säger att det kanske var en missbildning som visade sig vara gynnsam.

Jag skulle själv gärna vilja veta vad det är för genetiska studier som ligger till grund för detta. Om det är så att man har lyckats visa att det bara är en liten genetisk förändring som styr utvecklingen av hammarhajens huvud, så är det förstås möjligt.

Det skulle förvåna mig om den "missbildningsteorin" får stå oemotsagd länge...

 

   

Också intressant: