Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Rita schematiskt hur cellmembranet hos en bakteriecell ser ut! (Ledtrådar)
 2. Rita schematiskt hur cellväggen hos
  1. en grampositiv bakterie; (ledtrådar) och
  2. en gramnegativ bakterie ser ut! (Ledtrådar)
 3. Vad är det periplasmiska rummet? (Ledtrådar)
 4. Vilken typ av enzymer hittar man i det periplasmiska rummet? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att en bakterie är pleomorf? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel på en bakterie som
  1. är gramnegativ; (ledtrådar)
  2. är grampositiv; (ledtrådar) och
  3. saknar cellvägg! (Ledtrådar)
 7. Var på bakteriecellen hittar man lipopolysackarider? (Ledtrådar)
 8. Vad är en kapsel? (Ledtrådar)
 9. Vad är en endospor? (Ledtrådar)
 10. Under vilka förhållanden kan en endosporbildande bakterie gå in i endospor-stadiet? (Ledtrådar)
 11. Ge två exempel på endosporbildande bakterier, som kan vara mycket skadliga för människan! (Ledtrådar)
 12. Vilken funktion har P-pili? (Ledtrådar)
 13. Vilken funktion har F-pili? (Ledtrådar)
 14. Vad är en flagell? (Ledtrådar)
 15. Vad är en nukleoid? (Ledtrådar)
 16. Vad är en plasmid? (Ledtrådar)
 17. Vad är ribosomer? (Ledtrådar)
 18. Vad är inklusionkroppar? (Ledtrådar)

VG-frågor

 
 1. Beskriv hur gramfärgning går till! (Ledtrådar)
 2. Beskriv principstrukturen för peptidoglykan! (Ledtrådar)
 3. Vad kan det finnas för anledning till att bakterien Mycoplasma pneumoniae är pleomorf? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett
  1. endotoxin? (Ledtrådar)
  2. exotoxin? (Ledtrådar)
 5. Varför finns det inga lipopolysackarider på grampositiva bakterier? (Ledtrådar)
 6. Varför inducerar lipopolysackariderna på en bakteries yta produktion av antikroppar hos värdorganismen? (Ledtrådar)
 7. Vad fyller kapseln för funktion hos kapselbildande bakterier? (Ledtrådar)
 8. Vad karakteriserar en bakterie som bildat sporer? (Ledtrådar)
 9. Vad är det för skillnad på pili och flageller? (Ledtrådar)
 10. Beskriv uppbyggnaden av en flagell hos en gramnegativ bakterie! (Ledtrådar)
 11. På vilket vis skiljer sig bakteriella och eukaryota flageller åt? (Ledtrådar)
 12. Ge fyra exempel på olika slags gener, som kan förekomma naturligt i plasmider! (Ledtrådar)
 13. Beskriv uppbyggnaden av en ribosom! (Ledtrådar)
 14. Vad är det för skillnad på eukaryota och prokaryota ribosomer? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Föreställ dig att du jobbar som infektionsläkare på en vårdcentral. En patient du har fått in har en elakartad bakterieinfektion, som inte verkar vilja ge med sig trots att patienten ätit penicillin i en vecka. Diskutera vad det kan bero på, att penicillinet inte verkar hjälpa! (Ledtrådar)
 2. Diskutera på vilket sätt munhygien kan ha både ärftliga och miljöberoende komponenter! (Ledtrådar)