Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Cellteorin

Facit finns inte, men du kan läsa mer om cellteorin här.

E-frågor

 1. Mikroskop. Titta på mikroskopet här till höger. Vad heter de olika delarna (1-9)? (Ledtrådar)
 2. Vad är en cell? (Ledtrådar)
 3. Vad är
  1. en polysackarid (ledtrådar)
  2. ett protein (ledtrådar)
  3. ett fett (ledtrådar)
  4. nukleinsyra (ledtrådar)
  uppbydd av?

C-frågor

 1. Fundera på om följande saker är levande eller inte, och förklara varför det är så! (Ledtrådar)
  1. ett virus
  2. en bakterie
  3. en människa
  4. en prion (ledtrådar)
  5. en avbruten gren
  6. en blomma som har vissnat
  7. en sten
  8. en viroid (ledtrådar)

Hur organismerna får kol och energi

Facit finns inte, men du kan läsa mer om hur organismer får kol och energi här.

E-frågor

 1. Hur får fotoautotrofa organismer tag på
  1. energi?
  2. kol?
 2. Hur får kemoautotrofa organismer tag på
  1. energi?
  2. kol?
 3. Hur får fotoheterotrofa organismer tag på
  1. energi?
  2. kol?

  (Ledtrådar)

 4. Vad är ATP? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur ATP används i cellen! (Ledtrådar)

Tre olika celltyper

Facit finns inte, men du kan läsa mer om de tre olika celltyperna här.

E-frågor

 1. Vilka två saker kännetecknar en eukaryot cell? (Ledtrådar)
 2. Vad skiljer en bakterie från en eukaryot cell? (Ledtrådar)
 3. Vad är en
  1. termofil? (ledtrådar)
  2. halofil? (ledtrådar)
  3. metanogen arké? (ledtrådar)

Cellernas byggnad

Facit finns inte, men du kan läsa mer om cellens byggnad här.

E-frågor

 1. Vad är ett protein uppbyggt av? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett fett uppbyggt av? (Ledtrådar)
 3. Vad är polysackarider uppbyggda av? (Ledtrådar)
 4. Vad är
  1. cytoplasma? (Ledtrådar)
  2. ribosomer? (Ledtrådar)
  3. kromosomer? (Ledtrådar)
  4. cellkärna? (Ledtrådar)
  5. mitokondrier? (Ledtrådar)
  6. kloroplaster? (Ledtrådar)
  7. vakuoler? (Ledtrådar)
  8. endoplasmatiskt reticulum (ER, endoplasmatiskt nätverk)? (Ledtrådar)
  9. golgi-apparaten? (Ledtrådar)
 5. Rita en eukaryot cell! Välj ut 8 olika strukturer i den cell du ritat, och förklara vad de har för uppgift i cellen. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad är det för skillnad på växtceller och djurceller? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär endosymbiontteorin? (Ledtrådar)
 3. Vad finns det för fakta som stödjer endosymbiontteorin? (Externa ledtrådar)