Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Inlärda beteenden

= något djuret tillägnar sig under livet

Ärftlig komponent finns!

 • Arvet utgör inlärningens begränsningar: Alla djur kan inte lära sig allt.

Prägling

Prägling på föräldar: Framför allt fåglar.

Under en kort period i livet, precis efter äggkläckningen, lär sig fåglarna vem som är dess förälder

Ällingarna (andungarna) har präglats på sin mamma, och följer henne i vått och torrt.Ällingarna (andungarna) har präglats på sin mamma, och följer henne i vått och torrt.

Kan präglas på en människa - eller en vit näsduk!

Konrad Lorenz studerade just detta.

Konrad Lorenz. Gässen på bilden är präglade av och på Konrad själv. Konrad Lorenz. Gässen på bilden är präglade av och på Konrad själv.

 • Ankskötsel i Kina: Präglade på en vit näsduk.

Sexuell prägling

 • Genom prägling lär sig ungen vem som är samma, och som går att para sig med.
 • Ibland: Människa ses som möjlig partner.

Tamfalkar kan ibland vara så hårt präglade på människor att de inte vet hur man parar sig med andra falkar. I så fall bär falkeneraren en speciell mössa som samlar upp hanfalkens sperma när den försöker hanarna para sig med människan. Sperman förs sedan över till en mottaglig hona.Tamfalkar kan ibland vara så hårt präglade på människor att de inte vet hur man parar sig med andra falkar. I så fall bär falkeneraren en speciell mössa som samlar upp hanfalkens sperma när den försöker hanarna para sig med människan. Sperman förs sedan över till en mottaglig hona.

Avvänjning

Enklaste typen av inlärning.

Exempel: Djur vänjer sig av med att fly från människor.

 • Retning ⇒ flyktbeteende
 • Flyr i onödan? Osmart! ⇒ Avvänjning inträder

Duvor i storstäder har vant sig av med att vara rädda för människor.Duvor i storstäder har vant sig av med att vara rädda för människor.

Associativ inlärning

Försök och misstag (Trial and error)

Kyckling pickar:

 • Ibland får den upp grus.
 • Ibland får den upp sädeskorn. ⇒ Aha! Såhär ska man göra! 😊

Latent inlärning

Ingen belöning erhålls direkt, som vid associativ inlärning.

Djuret lär känna sin omgivning.

Härmning

Ungar gör som sina föräldrar.

Bofinkar som växer upp utan att höra bofinkssång sjunger - men inte riktigt likadant som sina artfränder.

Bofink.Bofink.

Inlärning genom insikt

Ett djur funderar, drar slutsatser och agerar därefter

 • Tecken på intelligens?

Exempel: Schimpanserna och bananerna

 1. Schimpanser försöker nå bananerna högt däruppe.
 2. Det finns lådor i rummet
 3. Någon schimpans kommer på att man kan ju stapla lådorna på varandra!
 4. Voilà!

 

Schimpanser staplar lådor för att nå bananer. Schimpanser staplar lådor för att nå bananer.

Vad har detta med evolution att göra?

Etologi: Frågar, "Hur gör djur?"

Beteendeekologi: Frågar, "Varför gör djuren som de gör?"

Återkoppla: Varför gör djuren som de gör vid t.ex. inlärning?