Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer.
  • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Du ska också kunna:

  • Analysera släktträd och beräkna sannolikheten för att avkomman får en viss genotyp.
  • Diskutera genetikens möjligheter utifrån etiska och vetenskapliga synvinklar.