Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Klassisk genetik

klassisk genetikSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer.
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • SRY
 • Könsbunden (X-länkad) nedärvning
 • Släktträd
 • Recessiv autosomal sjukdom
 • Dominant autosomal sjukdom
 • Avel
 • Växtförädling
 • Konstlat urval
 • Den gröna revolutionen

Du ska också kunna:

 • Analysera släktträd och beräkna sannolikheten för att avkomman får en viss genotyp.
 • Diskutera genetikens möjligheter utifrån etiska och vetenskapliga synvinklar.

 

 

Också intressant: