Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tänk dig ett klassiskt utedass!

 • Vart tar exkrementerna vägen?
 • Hur såg det ut i städerna innan vattenklosetternas tid? På medeltiden?

Ett klassiskt utedassEtt klassiskt utedass

En vanlig toalett, s.k. vattenklosett. En vanlig toalett, s.k. vattenklosett.

Tänk dig nu en vattenklosett!

 • Vart tar exkrementerna vägen nu då?

Avloppet → Reningsverket!

Varför behövs ett reningsverk?

Fast avfall är ju bara måttligt trevligt!

Bajs och kiss är inte heller så trevligt att få ut direkt i vattendragen!

Näringsämnena som följer med här kan också orsaka övergödning.

Vad krävs av ett reningsverk?

Mekanisk rening:

 • Större partiklar skiljs av.
 • Galler, silar, sandfilter m.m.

Kemisk rening:

 • Kemikalier fångar upp fosfater, som bildar slam.

Biologisk rening:

 • Bakterier & andra nerbrytare ”äter upp” organiska ämnen.
 • Denitrifikationsbakterier omvandlar nitrater till kvävgas.

Slam

 • De olika reningsstegen sker bl.a. i olika dammar
 • Slammet från dammarna kan användas som jordförbättringsmedel
 • (Men om det innehåller tungmetaller, då? Fundera på det!) 😉

Utdikningar

Varför gjorda?

 • För att dränera åkrar, ger större odlingsbar yta.

Vad gör de?

 • Tar med sig näringsämnen i dräneringsvattnet från åkrarna.

Vad får de för inverkan på vattnet & det ställe, där vattnet rinner ut?

 • Övergödning!

Dammar & våtmarker

Varför gjorda?

 • Fågelliv.
 • Denitrifikation.